lnwshop logo

R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท

R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท
R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 1R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 2R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 3R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 4R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 5R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 6R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 7R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 8R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 9R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 10R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 11R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 12R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 13R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 14R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 15R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 16R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 17R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 18R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 19R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 20R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 21R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 22R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 23R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 24R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 25R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 26R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 27R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 28R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 29R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 30R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 31R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 32R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 33R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 34R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 35R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 36R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 37R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 38R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 39R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 40R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 41R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 42R1-42 แผ่นเสียง เพลงไทยลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท thumbnail 43
หมวดหมู่ แผ่นเสียงเพลงไทย
ราคา 350.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 17 มิ.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

SSS..แผ่นเสียง LP. ลูกกรุง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส สภาพไม่เคยลงเข็ม 40 แผ่น สำหรับผู้สะสม จัดให้ยกเซ็ท 

แผ่นทั้งหมด เก็บสะสมเอง ไม่เคยลงเข็ม สภาพปกมีรอยปกติดกันบ้างบางปก ส่วนใหญ่สวย/สภาพแผ่นสวยเกรด NM. ยังอยู่ในซองพลาสติคเดิมๆ พึ่งเอาออกมาถ่ายภาพ 

พิจารณาตามภาพที่ถ่ายให้เห็น ปกและแผ่น ทั้งด้านหน้า-หลัง รวมทั้งเลเบลรายชื่อเพลง

R1 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดเป็นใครจะไม่แค้น /ด้านหลัง สมชาติ ชนะโชติ ชุดเชียงรายในฝัน มีเพลง เป็นใครจะไม่แค้น,อย่านะ,ลำพระเพลิง,สาวบ้านนอก,หยดหนึ่งของความรัก,เชียงรายในฝัน,คอยเธอ,ยโสธรที่รัก,ลำพระเพลิง,นิราศนครพนม ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R2.รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดรอวันประหาร / ด้านหลัง ปัญญา คำปัญญา ชุดบุญหล่นทับ มีเพลง  รอวันประหาร,เมียน้อย,สิ้นสุดกันที,วิมานร้าง,ตัดใจจากรัก,บุญหล่นทับ,หลงทางรัก,น้ำเงิน-น้ำใจ,รักมิรู้คลาย,อารมณ์-อาวรณ์ ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R3.รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดดึกแล้วน้องรอ / ด้านหลัง ปัทมา เปรมกมล ชุดกลับบ้านบ้างนะ มีเพลง ดึกแล้วน้องรอ,สวรรค์บ้านเฮา,คิดถึงน้องบ้างนะ,คุณหมอคะ,ชาติหน้าค่อยพบกัน,กลับบ้านบ้างนะ,อย่าซิคะทูนหัว,อดใจไว้ก่อน,อย่าโกรธฉันเลย,หัวใจทิ่มรัก สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท **ขายแล้ว**

R4 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดชาตินี้เรารักกันไม่ได้ มีเพลง ชาตินี้เรารักกันไม่ได้,หัวใจตายด้าน,ลืมเธอไม่ลง,ความรักครั้งแรก,ลืมฉันจนได้,เธอไม่น่าเป็นไปได้,คนใจร้าย,รักซ้อนซ่อนรัก,ดอกรักเร่,รักแบบร๊อค ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R5 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดขาดเธอไม่ขาดใจ/ด้านหลัง สมชาติ ชนะโชติ ชุดจำได้ไหมคนดี? มีเพลง ขาดเธอไม่ขาดใจ,ใจเจ้ากรรม,ไม่หวัง,นครศรีธรรมราช,ให้บอกสักคำ,จำได้ไหมคนดี?,คิดถึง,ไฟสวาท,แอบฝัน,วิมานทลาย ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R6 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดสุสานสะอื้น มีเพลง สุสานสะอื้น,ไม่มีอีกแล้ว,รักช้ำ,กว่าจะสิ้นลมปราณ,ใจขวัญรอคู่,ใต้เงาบาป,ม่านประเพณี,น้ำตาในสายฝน,เธอเป็นของใคร,ค่าของหญิง,ชาติเดียวก็พอแล้ว,รักติดอ่าง ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R7 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดนางบาป /ด้านหลัง สุเทพ วงศ์คำแหง มีเพลง นางบาป,โชคชะตา,คนอย่าเรา,ยังมีคนดีกว่าเธอ,คนมีคาว,ไม่ขอแข่งกับใคร,เพลงขอทาน,กว่าจะถึงวันนั้น,โอ้..ที่รัก,น่าน้อยใจ,อย่าหลอกกันเลย,เพราะประเพณี สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R8 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดเพื่อเธอฉันทนได้ มีเพลง เพื่อเธอฉันทนได้,ชีวิตคนเศร้า,ฉันเหลือทน,รักเหลือเฟือ,น้ำตาหยดสุดท้าย,ใครเช็ดน้ำตาให้ฉัน,เห็นหน้าเธอแล้วอยากร้องไห้.ในที่สุด,นอนสะอื้น,สวัสดีความเศร้า ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R9 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดลืมไม่ลง/ด้านหลัง อุมาพร บังผึ้ง ชุดคนหลงเงา มีเพลง ลืมไม่ลง,ทางแยกหัวใจ,รักเธอยิ่งดวงใจ,สิ้นเวรกันที,กรีดหัวใจ,คนหลงเงา,สงสารหัวใจฉันบ้าง,คุณหลอกฉันทำไม,กะล่อนหัวใจ,บ่วงกรรม ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R10 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส,จิตติมา เจือใจ ชุดไฟที่เริ่มคุ/ด้านหลัง อุมาพร บังผึ้ง,พรเทพ เทพรัตน์  ชุดโกรธกันทำไม มีเพลง ไฟที่เริ่มคุ,ใครจะเศร้ากว่ากัน,พิสูจน์รัก,รักแล้วต้องรัก,อาย,อ่านใจจากสายตา,โกรธกันทำไม,หากเธอเห็นใจ,ไฟที่เริ่มคุ,รักแล้วต้องรัก,ความรักอยู่ไหน ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R11 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดตุ๊กตาหน้ารถ มีเพลง ตุ๊กตาหน้ารถ,แด่คนที่คิดฆ่าฉัน,เพื่อนเก่า,ไม่เรียวรัก,ฉันจะอยู่เป็นคู่ของเธอ,ฝากใจไปถึงบ้าน,ซ่อนหน้าคนเศร้า,อยากฝากใจ,อีกแล้วซินะ,กายกับใจ สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R12 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดบทเรียนแผลรัก มีเพลง บทเรียนแผลรัก,ครั้งเดียวไม่เคยพอ,รักแรก,ปวดใจเหลือเกิน,ฉันกับความรักรอเธออยู่,เพราะเธอไม่ซึ้ง,วาดดาวให้ดินหวัง,ไม่ง้อ,ชายขี้หึง,บริสุทธิ์ที่ต้องทัณฑ์,โยงสัญญา,บาป ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R13 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดส่วนใหญ่ /ด้านหลัง ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา,ศรีไศล สุชาติวุฒิ มีเพลง ส่วนใหญ่,ลืมตัวชั่วคราว,ซ่อนคำรัก,เข็ดแล้วรัก,พึงถึงเจ้า,ไร้อารมณ์,คะนึงรัก,รักรอบสอง ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R14 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส รวมเพลงอมตะของสุนทราภรณ์ เช่น เปลี่ยวใจ,มนต์ดลใจ,แสงเดือนเตือนรัก,ริมฝั่งน้ำ,คำรำพั,สาลิกาชมเดือน,ดอกไม้กับแมลง,เพชรบุรีแดนใจ,อาลัยรัก,พัทยาลาก่อน  สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 700 บาท

R15 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดรุ่งฤดีคำเมือง มีเพลง ป๋อจายขี้จู๊,คนปุ๊ดซีแลน,บ่ลืมหละปูน,หนาวน่าน,ใจเขาใจเรา,กลัวกรุงเทพฯ,แอ่วเหนือ,แม่ริมสะอื้น,ชายเรียง-เชียงราย,พะเยาว์บ้านเฮา ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R16 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดนี่หรือชาย มีเพลง นี่หรือชาย,คำเตือนเพื่อนหญิง,เธอให้เวลาฆ่าฉัน,ไปเถิดคนดี,จากไปเหมือนตายจาก,หัวใจติดบ่วง,รักข้อยได้ไหม,สาวใต้ใจซื่อ,ลาก่อนแม่ปิง,หลงกรุง ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R17 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดผู้ชายจำเป็น มีเพลง ผู้ชายจำเป็น,กรรมบันดาล,ตราบนิรันดร์,ไฟรัก,อ่อนใจ,หัวใจกระเจิง,พับความทุกข์ซุกใต้หมอน,มารมนุษย์,ผิดคำสาบาน,ลมปราณ,น้ำตาสาวอินเดีย,ภาพรักลวงใจ สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R18 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดโกหกรัก มีเพลง โกหกรัก,ทอดสะพานใจ,แปลกคนนัก,จงปล่อยฉันไป,เธอรู้หรือไม่,ไม่มีวัน,ฝากใจให้เธอ,โถทำได้,เจ็บแล้วไม่จำ,แดนอัศจรรย์ ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R19 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดหัวใจที่ล้มละลาย,ไม่รักสักหน่อย,พรุ่งนี้เราค่อยรักกัน,เราพบกันช้าไป,น้ำตาชู้,เธอรู้หรือเปล่าว่าฉันแค้น,เธอรักฉันเล่นเล่น,บันทึกดวงใจ,น้ำตาดาว,อิสานใจซื่อ มีเพลง ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R20 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดอิสานรอคอย มีเพลงอิสานรอคอย,อยากอยู่กับเธอ,รักไม่มีคู่แข่ง,กระสุนรัก,สิ้นเดือนไม่สิ้นรัก,ไม่ลืมถิ่นตะวันออก,ไม่ควรพบกันเลย,ณ ที่แห่งนั้นฉันรอคอย,ลิขิตผิดทาง,อย่าอายความรัก ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R21 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดหัวใจปีที่ 25 /ด้านหลัง พรเทพ เทพรัตน์ ชุดรถสีอะไร มีเพลง หมองตัวมัวใจ,หัวใจปีที่ 25,คืนที่ยาวนาน,ฝันทำนาย,อย่าสงสารฉันเลย,วันนั้น วันนี้,รถสีอะไร,เขากับเรา,รักแรกเห็น,ไม่มีงานไม่มีเงิน ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R22 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส/ศรวณี โพธิเทศ ชุดเพลงยอดนิยม ส.ส.ส. มีเพลง ปัญหาชีวิต,หวังไม่หวาน,ปลงไม่ตก,รักซ้อน ซ่อนรัก,สุดแต่บุญแต่กรรม,รักฉันน้อยๆหน่อย,ฉันไม่มีสิ่งที่คุณต้องการ,รักระทม,ขายรัก ขายใจ,เหยื่อปรารถนา สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R23 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดสุดแสนสงสาร /ด้านหลัง วินัย พรปรีชา ชุดหน้าบุญใจบาป มีเพลง หน้าบุญใจบาป,สุดแสนสงสาร,เดือนจากฟ้า,เดือนคู่ฟ้า,ธาตุรัก,เรียนรักจากกากี,ผู้ชายอย่างเธอ,จนแล้วไม่เจียม,ดาวบนดิน,ดาวไกลดิน สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R24 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดเธอคือดวงใจ/ด้านหลัง สมชาติ ชนะโชติ ชุดเธอคือดวงใจ มีเพลง  เธอคือดวงใจ,บทละครจากชีวิต,ความหลังที่ยังจำ,น้ำหน้าเธอจะรักใครจริง,ผู้ชายข้าวเปลือก,ชะตากรรมของหัวใจ,บุญตาพี่,แสนดีที่รัก,ผู้หญิงข้าวสาร ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R25 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดหญิงขายชั่วโมง/ด้านหลังพรเทพ เทพรัตน์ ชุดนี่แหละชีวิต มีเพลง  หญิงขายชั่วโมง,ตัณหาชาย,ขอพักฟื้นหัวใจ,หญิงใช่ตุ๊กตายาง,ตัด,นี่แหละชีวิต,เพชรในมือมาร,ความรัก-ความหลัง,รักที่ถูกลอยแพ,มีเธอ-ไม่มีฉัน ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R26 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดรักเธอไม่ถึงสะลีง/ดอน สอนระเบียบ ชุดก้นบึ้งหัวใจ/พัชรินร์ เจริญวงค์ มีเพลง สะใจหรือยัง,รักไม่ถึงสะลึง,คิดแล้วเศร้า,รักอันตราย,หัวใจไม่ซื่อ,กันบึ้งหัวใจ,สบายดีหรือที่รัก,ฉันไม่ให้อภัย,รักเหนือฟ้า,หยุดไหลเสียทีน้ำตา ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R27 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดรักขม มีเพลง รักขม,เสียงครวญจากดาว,คนจนที่รัก,หัวใจหล่นหาย,สอนใจให้ช้ำ,รักช้ำที่ลำโขง,สาวฝั่งโขง,สาวรำเต้ย,หักใจไม่ลง,เปิดใจให้จอง ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท **ขายแล้ว**

R28 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดจดหมายจากแม่ มีเพลง จดหมายจากแม่,แม่น้ำมูล,อย่าพบกันอีกเลย,อภัยไม่ได้,กลับท้องนา,เมื่อไรจะตอบว่ารัก,ใจเย็นอย่างไร,หลงคำยอ,ลอยเรือ,ผันเงินสู่คนจน สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R29 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดตำราเรียนรัก มีเพลง ไม่เคยพอ,ร่มรักความหลัง,นกในกรงทอง,หัวใจไร้สมอง,อดีต,ตำราเรียนรัก,เกิดมาเพื่อผิดหวัง,คนเร่รัก,อยากหนีโลก,ในที่สุดซึ้ง สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R30 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดตาสีตาสา/ลัดดา ประวัติวงศ์ ชุดอย่าให้คอยเก้อ/อาณัติ พุทธมาศ ชุดสัญญาที่เธอลืม มีเพลง ตาสีตาสา,รักจริงแต่หวั่นใจ,อย่าให้คอยเก้อ,ให้เธอเป็นสุข,ความรักเป็นอย่างไร,รักในใจ,สัญญาที่เธอลืม,รำพันสวาท,หลอกให้รอ,สายสวาท,คิดถึงเหลือเกิน,รักเธอจริงใจ สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R31 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส/ทรงพล พรหมเทพ ชุดเจ้าพระยา รักเธอฝังใจ มีเพลง รักฝังใจ,รักเธอฝังใจ,ดาวรุ่งประจำใจ,บางแสนแดนสวรรค์,เพียงความฝัน,แนวหลังระวังภัย,สาว ม.ศ.4,หนุ่ม อ.ศ.4,ทาง 2 แพร่ง สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R32 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดหญิงสำรอง มีเพลง หญิงสำรอง,คนที่เธอลืม,อ่านไม่ออก,แล้ววันนั้นก็มาถึง,เวลาของความรัก,นี่แหละความรัก,ใครช่วยปลอบใจฉัน,ทอดกฐินหัวใจ,ทีหลังอย่าทำ,จะทำอย่างไร สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R33 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดฉันไม่ใช่เสื้อโหล มีเพลง ฉันไม่ใช่เสื้อโหล,อยากฆ่าผู้ชายหมดโลก,คืนนี้ฉันนอนคนเดียว,อู้บ่เจื้อ,กรุงเทพในฝัน,ซองขาวยมบาล,รักนี้มีบาป,เก่งกับเฮง,เมียนอกใจ,ทหารลาเมีย,ไอ้หนุ่มปักษ์ใต้,ฉันรักกุหลาบ สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R34 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดขอเป็นฝ่ายไป/ด้านหลัง นิวัติ ชัยเพชร ชุดคู่หมั้น มีเพลง ขอเป็นฝ่ายไป,รักชั่วคืน,เรื่องธรรมดา,ฝังใจลา,รักสามเส้า,คู่หมั้น,เงินหรือคือกำแพง,อย่าลืม,ใจเดียว,บางปู ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R35 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดลูกแม่ระมิง/ด้านหลัง อาณัติ พุทธมาศ มีเพลง สาวสวนมัน,ลูกแม่ระมิง,ส่วนหนึ่งของหัวใจ,สุดรักสุดชัง,ดูแล้วดูอีก,ธิดารามัญ,ไฟสิ้นเชื้อ,อเวจีใจ,รักเพื่อรอ,สิ่งผูกพัน สภาพปกด้านหลังชำรุดตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R36 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดด้วยใจรัก/ด้านหลัง ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา มีเพลง ด้วยใจรัก(เจ้าพ่อเชียงไฮ้),ยากจะหักใจลืม,คลื่นรัก,ดารา,ตะวันลา,เสียดายวันนั้น,เมื่อหน้าหนาว ปกเปิด ปกกับรายชื่อเพลงไม่ตรงกัน แต่มาสภาพนี้(ผมมีซ้ำ)สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R37 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดรักจริงจากใจ/ด้านหลัง สรรชัย โกรานนท์ ชุดรักสำรอง มีเพลง รักจริงจากใจ,รักสำรอง,ผู้ชายพายเรือ,ผู้หญิงยิงเรือ,ใจหญิงไม่ซื่อ,ใจชายไม่ซื่อ,รักคุณคนเดียว,รักคุณเช่นกัน,รักเธอไม่คลาย,ไม่คลายรักเธอ สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R38 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดหลับให้ลง/ด้านหลัง นิวัติ ชัยเพชร ชุดขอเพียงแค่รัก มีเพลง หลับให้ลง,มือที่สาม,ฟ้ากับดิน,สงสารคนซื่อ,รักรอไม่ได้,ขอเพียงแค่รัก,เธอคือความหลัง,หลับไม่ลง,ดินกับฟ้า ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R39 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดเฉือนหัวใจ/ด้านหลัง ดาวใจ ไพจิตร ชุดรอยน้ำตา มีเพลง เฉือนหัวใจ,คนใจง่าย,ชีวิตดังว่าวที่ขาดลอย,รอดูใจ,รักคืนใจ,รอยน้ำตา,เล่ห์ลิ้นลมชาย,เกิดเป็นหญิง,รักสำรอง,เล่ห์รักลวงใจ ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

R40 รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุดสาวใต้ใจเดียว/ด้านหลัง ภิญโญ รัตนจันทร์ ชุดรักสาวใต้ มีเพลง สาวใจใต้เดียว,คู่สร้างคู่สม,คู่หมั้นที่เธอไม่หมาย,บอกฉันสักคำ,เธอคืองูพิษ,รักสาวชาวใต้,ศรีหรือศักดิ์,อภัยและให้พร,จากดวงใจ ปกเปิด สภาพปกตามภาพ/แผ่น NM. 350 บาท

โทร. 081-4848986(dtac) / e-mail : eak501@gmail.com

ID LINE : barameepor

ทุกรายการ + ค่าส่งเริ่ม 50 บาท (ธรรมดา) / ด่วน EMS. 100 บาท

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
15.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
160.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
180.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
180.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
250.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม273,737 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด200,255 ครั้ง
เปิดร้าน2 มิ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท16 ก.ค. 2561

CONTACT US

0814848986
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก